Astrodvorek Kamenné Žehrovice

 

 

Stephanův kvintet

 

Stephan quintet

 

 

 

Stephanův kvintet je malá ale zajímavá skupinka pěti (nebo šesti) galaxií v Pegasu, ve stejném poli jako populární velká spirální galaxie NGC 7331.

 

8. a 28.9.2016

 

Optics:

C
amera:
Filters:
Mount:
Guider
Exposure:

 

NoName Newton 200/800
+ GPU c.c.
Atik 428EX
LRGB Baader.
SW AZEQ-6
Lacerta MGEN
40x5 min. (L)
12x5 min. bin 2x2  (R,G,B each )

 

 

 

Stephaův kvintet, detail (0.8 arcsec/px) 

 

 

Z těchto galaxií je jich pět skutečně daleko, kolem 250 milionů světelných let:  Od leva jsou to malá kruhová NGC 7320c, velká NGC 7319, vedle ní dvě překrývající se galaxie NGC 7318a + 7318b  a ještě více vpravo malé NGC 7317). Poslední a zdánlivě největší modrá spirální galaxieNGC 7320 pod nimi je ve skutečnosti daleko v popředí, od nás jen kolem 40 MLY.

 

Zpět