a

 

Astrodvorek Kamenné Žehrovice

M 95

 

 

 

Pohledná galaxie s příčkou M95 patří (stejně jako několik dalších messierovských galaxií v jejím okolí) k systému Leo I a je od nás vzdálena necelých 40 MLY. Častěji se proto fotí v širším poli s M96 popř. i skupinkou M105.

 

Optika:

K
amera:
Filtry:
Moontáž:
Guider
Expozice:

NoName Newton 200/800
+ GPU c.c.
Atik 428EX
LRGB Baader.
SW AZEQ-6
Lacerta MGEN
28x5 min. (L)
9x5 min. (R,G a B každý), bin 2x2

Zpět