Astrodvorek Kamenné Žehrovice

NGC3169 a NGC3166

NGC 3169 

 

Zajímavá dvojice galaxií NGC3169 a NGC3166 (a ještě i menší NGC3165 vpravo) se nachází v  souhvězdí Sextantu, zhruba 8 stupňů pod Regulem a patří do skupiny Leo I. Od nás jsou vzdáleny kolem 70 MLY, vzájemně ale jen 50 tisíc světelných let a  na jejich tvaru se zřetelně projevuje gravitační interakce. Poprvé jsem je zkoušel fotit před 6 lety, tentokrát to naštěstí dopadlo o něco lépe. A daleko v pozadí se dá ještě najít kvazar s z=3.983, označený šipkou nad NGC3169.

Optics:       NoName Newton 192/800
                   + GPU c.c.

C
amera:    Atik One 6
Filters:        LRGB Baader

Mount:       SW AZEQ-5
Guiding:     50mm guider + Lacerta MGEN

Exposure:  34x5 min. (L)
                      14x4 min. (R, G, B each), bin 2x2

Software:  PixInsight, Photoshop
2.-4. 3. 2022

Zpět