Astrodvorek Kamenné Žehrovice

NGC3226 a NGC3227

NGC3227 

 

Dvě zajímavé galaxie NGC3226 a NGC3227 leží v souhvězdí Lva necelý stupeň východně od hvězdy gama Leo (Algieba) a jsou od nás vzdálené asi 65 milionů světelných let.
Při jejich vzájemné interakci jsou díky galaktickým slapovým silám do okolního prostoru uvolňovány obrovské proudy hvězd, prachu a plynu, které jsou aspoň částečně patrné i na výsledném snímku. Taky se mi líbí malinké galaxie daleko v pozadí, tady třeba šikmo vpravo od středu je malinká dvojice podobně interagujích galaxií, vzdálená ovšem kolem 500 milionů světelných let.
Kupodivu podobně jako už na snímku dvojice galaxií NGC 4298 a 4302 z tohoto týdne je i tady vpravo nahoře patrný (označený šipkou) kvasar s červeným posunem z = 4.20.  Světlo od něj k nám tedy putovalo 12.2 miliardy let !

 27.3. a 28. 4. 2022

Optics:       NoName Newton 192/800
                   + GPU c.c.

C
amera:    Atik One 6
Filters:         LRGB Baader

Mount:       SW AZEQ-5
Guiding:     50mm guider + Lacerta MGEN

Exposure:  30x5 min. (L)
                      10x4 min. (R, G, B each), bin 2x2

Software: PixInsight, Photoshop

 

Zpět