Astrodvorek Kamenné Žehrovice

NGC 3226 +3227

 

 

Tyto dvě zajímavé galaxie leží v souhvězdí Lva necelý stupeň východně od hvězdy gama Leo (Algieba) a jsou od nás vzdálené asi 65 milionů světelných let. Při jejich vzájemné interakci jsou díky galaktickým slapovým silám do okolního prostoru uvolňovány obrovské proudy hvězd, prachu a plynu, které jsou aspoň částečně patrné i na výsledném snímku. Taky se mi líbí malinké galaxie daleko v pozadí, tady třeba šikmo vpravo od středu je malinká dvojice podobně interagujích galaxií, vzdálená ovšem kolem 500 milionů světelných let.
Kupodivu podobně jako už na snímku dvojice galaxií NGC 4298 a 4302 z tohoto týdne je i tady vpravo nahoře patrný (označený šipkou) kvasar s červeným posunem přes 4, konkrétně se z = 4.20.  Světlo od něj k nám tedy putovalo 12.2 miliardy let !

 


JKŽ,  28.3. a 28.4.  2022

Optics:

C
amera:
Filters:
Mount:
Guider
Expozice:

Software:

 
NoName Newton 192/800

+ GPU c.c.
Atik One 6
LRGB Baader.
SW AZEQ-6
50mm guider + Lacerta MGEN
30x5 min. (L)
10x4 min. (R, G, B each), bin 2x2
PixInsight, Photoshop

 

 Zpět