Astrodvorek Kamenné Žehrovice

NGC 4536

NGC 4536 

 

Zajímavá "dvouramenná"spirální galaxie NGC4536 leží v jižní části kupy v Panně (6° pod M49) ve vzdálenosti kolem 60 MLY od Země. Na obloze ji doprovází i malá protáhlá NGC5633.

 

Optics:       NoName Newton 192/800
                   +GPU c.c.

C
amera:    Atik 428EX
Filters:        LRGB Baader

Mount:      SW AZEQ-5
Guider:       Lacerta MGEN

Exposure:  39x5 min. (L)
                       9
x5 min. (R, G, B each), bin 2x2
Software:  PixInsight, Photoshop
10.5. 2016

Zpět