a

 

Astrodvorek Kamenné Žehrovice

NGC 5364 and NGC 5363

NGC 5364 

 

 

 

Skupina galaxií NGC 5364 je součástí systému Virgo III, který tvoří řada skupin galaxií na východ od kupy v Panně. Leží tedy v souhvězdí Panny kolem 55 MLY od Země.
NGC 5364 je pěkná spirální "grand design" galaxie s dlouhými rameny, sousední NGC 5363 je zase zajímavá čočková galaxie se slabými pásy prachu viditelnými před jejím středem.

   18.-19.5.2017

 

Optika:

K
amera:
Filtry:
Moontáž:
Guider
Expozice:

NoName Newton 200/800
+ GPU c.c.
Atik 428EX
LRGB Baader
SW AZEQ-6
Lacerta MGEN a 50mm hledáček
19x5 min. (L)
7x5 min. bin 2x2 (R,G,B každý )

Zpět