Astrodvorek Kamenne Zehrovice

NGC 5566, Arp286

NGC 5566 

 Pěkně barevná skupinka Arp 286, tedy galaxie NGC5566 + NGC5569 (malá modrá) a NGC5560 vpravo leží ve východní části souhvězdí Panny, dost daleko od centra kupy galaxií v Panně. Je součástí systému Virgo III (kam patří také skupiny NGC5346 nebo NGC5850) a je od nás vzdálená asi. 80 MLY.

 

Optics:       NoName Newton 192/800
                   + GPU c.c.

C
amera:    Atik 428EX
Filters:         LRGB Baader

Mount:       SW AZEQ-5
Guider:       Lacerta MGEN, 50mm finder

Exposure:  22x5 min. (L)
                      12x5 min. (R, G, B each), bin 2x2

Software:  PixInsight, Photoshop
5/2015
 

Back