Astrodvorek Kamenné Žehrovice

NGC 5965

 

 

NGC 5965 je asi 150 MLY vzdálená, ale zase skutečně velká a jasná galaxie, pozorovaná z boku a připomínající třeba NGC4565. Pod ní ještě vidíte (bližší) spirální galaxii NGC 5963 (její zajímavá vnější část má bohužel velmi nízkou jasnost a zde prostě není vidět) a vlevo ještě malou NGC 5971.
Možná se k této skupině ještě vrátím, pokud tedy na to někdy nastanou velice příznivé podmínky.
Snímek z července 2013

 

Údaje o snímku:

Teleskop:
Kamera:
Montáž:

Expozice:

 

 

APM Apo 107/700
Canon 5D MkII mod.
SW HEQ-5 SkyScan
LVI SmartGuider
24x5 min./ISO1600

 

Zpět