Astrodvorek Kamenné Žehrovice

NGC 7814

NGC 7814 

 

NGC 7814 je pěkná spirální galaxie pozorovaná téměř přesně z boku v souhvězdí Pegase. Díky určité posobnosti s M104 se jí někdy říká "malé Sombrero".

 

Optics:       NoName Newton 192/800
                   +GPU c.c.

C
amera:    Atik 428EX
Filters:        LRGB Baader

Mount:      SW AZEQ-5
Guider:       Lacerta MGEN

Exposure:  36x5 min. (L)
                      
10x5 min. (R, G, B each), bin 2x2
Software:  PixInsight, Photoshop
16.10. 2017

Zpět